1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

کشاورزی

دکتری

کارشناسی ارشد

عنوان رشته های تحصیلی

 

-

آموزشی - پژوهشی

ماشین های کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی

مجموعه کشاورزی

آموزشی - پژوهشی

-

ماشین های کشاورزی - مکانیک ماشین های کشاورزی

آموزشی - پژوهشی

آموزشی - پژوهشی

اقتصاد کشاورزی -   مدیریت و تولید محصولات کشاورزی (جدید)

-

آموزشی - پژوهشی

اقتصاد کشاورزی - گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

آموزشی - پژوهشی

-

اقتصاد کشاورزی

-

آموزشی - پژوهشی

بیوتکنولوژی کشاورزی

-

آموزشی - پژوهشی

مهندسی آب - منابع آب (جدید)

آموزشی - پژوهشی

-

علوم و مهندسی آب – سازه های آبی

آموزشی - پژوهشی

-

آبیاری و زهکشی

آموزشی - پژوهشی

-

زراعت – فیزیولوژی گیاهان زراعی

آموزشی - پژوهشی

-

زراعت – اکولوژی گیاهان زراعی

آموزشی - پژوهشی

-

زراعت- بوم شناسی زراعی

آموزشی - پژوهشی

-

زراعت – علوم علفهای هرز

-

آموزشی - پژوهشی

هواشناسی کشاورزی(جدید)

-

آموزشی - پژوهشی

علوم باغبانی - میوه کاری

-

آموزشی - پژوهشی

علوم باغبانی - سبزی کاری

آموزشی - پژوهشی

 

علوم باغبانی

آموزشی - پژوهشی

آموزشی - پژوهشی

علوم و صنایع غذایی

   

علوم دامی – گرایش تغذیه نشخوارکنندگان

   

علوم دامی – گرایش تغذیه طیور

   

علوم دامی – گرایش تغذیه نشخوارکنندگان