به اطلاع کلیه همکاران و مراجعین محترم میرساند از این پس می توانندجهت برقراری ارتباط تلفنی با پردیس بین الملل با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید.

 

برای تماس مستقیم شماره 3880 را به اول شماره داخلی پرسنل اضافه نمایید

شماره های پردیس

ردیف

 

 

 

  1

حوزه ریاست

مسئول حوزه ریاست 

4330

خانم اعظم بدری

2

مسئول دفتر حوزه معاونت

  4329

آقای حسامی نژاد

  3

 

  

 

  4

اداره آموزش

 

رئیس  اداره آموزش

  4333

خانم هادیزاده

  5

کارشناس مسئول پژوهشی

  4332

آقای دکتر مهدیخانی

  6

مسئول امور دفتری پردیس

  4335

آقای ایرجی

  7

کارشناس خدمات آموزشی

  4334

خانم حسینی

  8

 کارشناس خدمات آموزشی

  4331

 آقای جفایی

  9

کارشناس آموزش

4338

آقای سلطانی فر 

10

 

4339

اداره آموزش

11

حسابداری

 

مسئول حسابداری

  4341

آقای فیاض

  12

حسابدار پردیس

  4342

فرشید نیکبخت 

  13

امور عمومی و اموال

 

امین اموال و جمعدار پردیس

4344

آقای سبزیکاران

14

 

4345

 

15

 

4346

انتظامات ساختمان شماره1

16

 

4347

انتظامات ساختمان شماره2

17

 

4348

خدمات

18

 

4349

خدمات

19

اداره ارزیابی و پذیرش

 

رئیس اداره ارزیابی و پذیرش

4351

خانم حسن زاده

20

مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 

رئیس مرکز آموزش زبان فارسی

4355-4360

آقای دکتر قبول

21

کارشناس مرکز آموزش زبان

4359

آقای چهار محالی

22

کارشناس مرکز آموزش زبان

4356

آقای حسین زاده عیش آبادی

23

کارشناس مرکز آموزش زبان

4352

خانم عشقی

24

 

4358

دفتر مرکز آموزش زبان

25

 

4362

خدمات

26

 

4357

خدمات

27

سایت  کامپیوتر

 

تکنیسین سخت افزار

4336

مهندس نجف پور

28

کارشناس کامپیوتر

4337

مهندس موسوی

29