1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

شهریه تحصیلی سال 96-95

 

تبصره1: شهریه متغیر هر سال حداکثر تا 15 درصد نسبت به سال قبل افزایش می یابد.

تبصره 2: شهریه ثابت تا پایان تحصیل آنان ثابت بوده و تغییر نخواهد کرد.

شهریه مقطع  دکتری پردیس  ورودیهای سال تحصیلی 96-95  (مبالغ به ریال)

شهریه متغیر  هر واحد

 پایان نامه

شهریه متغیر هر واحد درسی

(دروس اصلی دوره)

شهریه متغیر هر واحد درسی

(دروس پیش نیاز  )

شهریه ثابت

هر نیمسال

دوره

عملی-آزمایشگاهی

نظری

عملی-آزمایشگاهی

نظری

9,660,000

0

7,590,000

6,210,000

3,795,000

51,750,000

علوم انسانی

دکتری 

12,075,000

11,040,000

8,280,000

6,210,000

3,795,000

55,200,000

سایر رشته ها

دکتری      

شهریه مقطع کارشناسی ارشد  پردیس  ورودیهای سال تحصیلی 96-95  (مبالغ به ریال)

شهریه متغیر  هر واحد

 پایان نامه

شهریه متغیر هر واحد درسی

(دروس اصلی دوره)

شهریه متغیر هر واحد درسی

(دروس پیش نیاز  )

شهریه ثابت

هر نیمسال

دوره

عملی -آزمایشگاهی

نظری

عملی -آزمایشگاهی

نظری

7,590,000

5,865,000

3,795,000

3,450,000

2,760,000

41,400,000

کارشناسی ارشد

شهریه مقطع کارشناسی ارشد  مجازی  پردیس  ورودیهای سال تحصیلی 96-95  (مبالغ به ریال)

 

شهریه  متغیر

هر واحد درسی

شهریه ثابت هر نیمسال

دوره

 
 

2,070,000

13,800,000

      کارشناسی ارشد علوم انسانی- آموزش محور

 

2,760,000

16,560,000

کارشناسی ارشد علوم پایه و فنی مهندسی- آموزش محور