1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

فرایند اخذ مجوز دفاع از پایان‌نامه ارشد و رساله دکتری

فرایند اخذ مجوز دفاع از پایان‌نامه ارشد و رساله دکتری

دانشجو پس از گذراندن کلیه دروس دوره و ثبت کلیه نمرات درسی در کارنامه و پس از تدوین  پایان نامه و تایید استاد راهنما، می‌تواند جهت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه / رساله به شرح زیر اقدام نمایند:

1- ابتدا دانشجو موظف به تكميل فرم مجوز دفاع در مقطع تحصيلي مربوطه به شرح زیر مي‌باشد    فرم تقاضای دفاع از پایان‌نامه ارشد

              فرم تقاضای دفاع از رساله دکتری

2- دانشجو طبق اولويت‌بندي در فرم تقاضا، ابتدا به استاد محترم راهنما مراجعه نموده و پس از تكميل و تایید فرم توسط استاد محترم راهنما، مدير محترم گروه آموزشی و رئيس محترم كميته تخصصي دانشكده مربوطه، جهت تكميل قسمت‌هاي بعدي فرم، به واحد آموزش پرديس (نبش رضای 23) مراجعه مي‌نمايد.

3- دانشجویان دکتری علاوه بر  فرم تکمیل شده تقاضای دفاع از رساله، باید مدارک زیر را به آموزش پردیس ارائه دهند تا مجوز دفاع برای آنها صادر شود:

·  تصویر برگه ارزیابی آزمون جامع

· گواهی مدرک زبان

·  تصویر مقاله علمی و پژوهشی چاپ شده در مجله

·تصویر موافقت استاد داور خارجی مبنی بر قابل دفاع بودن رساله

-  پس از تكميل كامل فرم تقاضا در بخشهای مختلف آموزشی، پژوهشی و حسابداری در واحد پردیس، مجوز دفاع به ضميمه فرم‌هاي مربوط به روز دفاع، توسط آموزش پرديس براي گروه آموزشي مربوطه از طريق اتوماسيون، ارسال مي‌شود. همچنين پرينت فرم‌هاي مربوط به جلسه دفاع به دانشجو تحويل داده مي‌شود. اين فرم‌ها به شرح زير مي‌باشد:

  • فرم صورتجلسه دفاع
  • فرم ارزشيابي پايان نامه
  • فرم اعلام نمره به دانشجو
  • فرم اعلام نمره دفاع انفرادي

4- پس از برگزاري جلسه دفاع، فرم‌هاي مذکور از سوی گروه آموزشی برای آموزش پرديس، ارسال می شود.

واحد آموزش پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی