1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

مقاله ها

اطلاعیه بسیار مهم انتخاب واحد نیمسال دوم 96-1395 کلیک نمایید 

 

اطلاعیه بسیار مهم حذف و اضافه کلیک نمایید

 

نحوه انتخاب دروس در نیمسال دوم 96-1395 کلیک نمایید

 

 

اطلاعیه بسیار مهم پرداخت هزینه بابت درخواستهای آموزشی دانشجویان کلیک نمایید

قابل توجه دانشجويان متقاضي دفاع از پايان نامه در نيمسال جاري ( اول 96-95)دریافت فایل

 اطلاعیه مهم تمدید سنوات کلیک نمایید

 

 

فرایند اخذ مجوز دفاع از پایان‌نامه ارشد و رساله دکتری

فرایند اخذ مجوز دفاع از پایان‌نامه ارشد و رساله دکتری

دانشجو پس از گذراندن کلیه دروس دوره و ثبت کلیه نمرات درسی در کارنامه و پس از تدوین  پایان نامه و تایید استاد راهنما، می‌تواند جهت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه / رساله به شرح زیر اقدام نمایند:

1- ابتدا دانشجو موظف به تكميل فرم مجوز دفاع در مقطع تحصيلي مربوطه به شرح زیر مي‌باشد    فرم تقاضای دفاع از پایان‌نامه ارشد

              فرم تقاضای دفاع از رساله دکتری

2- دانشجو طبق اولويت‌بندي در فرم تقاضا، ابتدا به استاد محترم راهنما مراجعه نموده و پس از تكميل و تایید فرم توسط استاد محترم راهنما، مدير محترم گروه آموزشی و رئيس محترم كميته تخصصي دانشكده مربوطه، جهت تكميل قسمت‌هاي بعدي فرم، به واحد آموزش پرديس (نبش رضای 23) مراجعه مي‌نمايد.

3- دانشجویان دکتری علاوه بر  فرم تکمیل شده تقاضای دفاع از رساله، باید مدارک زیر را به آموزش پردیس ارائه دهند تا مجوز دفاع برای آنها صادر شود:

·  تصویر برگه ارزیابی آزمون جامع

· گواهی مدرک زبان

·  تصویر مقاله علمی و پژوهشی چاپ شده در مجله

·تصویر موافقت استاد داور خارجی مبنی بر قابل دفاع بودن رساله

-  پس از تكميل كامل فرم تقاضا در بخشهای مختلف آموزشی، پژوهشی و حسابداری در واحد پردیس، مجوز دفاع به ضميمه فرم‌هاي مربوط به روز دفاع، توسط آموزش پرديس براي گروه آموزشي مربوطه از طريق اتوماسيون، ارسال مي‌شود. همچنين پرينت فرم‌هاي مربوط به جلسه دفاع به دانشجو تحويل داده مي‌شود. اين فرم‌ها به شرح زير مي‌باشد:

  • فرم صورتجلسه دفاع
  • فرم ارزشيابي پايان نامه
  • فرم اعلام نمره به دانشجو
  • فرم اعلام نمره دفاع انفرادي

4- پس از برگزاري جلسه دفاع، فرم‌هاي مذکور از سوی گروه آموزشی برای آموزش پرديس، ارسال می شود.

واحد آموزش پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی

فرایند اخذ مجوز جهت شرکت در آزمون جامع

فرایند اخذ مجوز جهت شرکت در آزمون جامع

دانشجویان دکتری پس از گذراندن کلیه دروس دوره و ثبت کلیه نمرات درسی در کارنامه در صورتی که معدل کل آنها 16 و بالاتر از 16 باشد می‌توانند در آزمون جامع شرکت نمایند. در این خصوص ضروری است نسبت به اخذ مجوز شرکت در آزمون جامع به شرح زیر اقدام نمایند:

1-     دانلود  فرم تقاضاي ارزيابي جامع دكتري (با آزمون كتبي و شفاهي).

2-    تکمیل و امضای فرم توسط استاد محترم راهنما، مدير محترم گروه آموزشي و رئيس محترم كميته تخصصي دانشکده مربوطه.

3-    مراجعه حضوری دانشجو جهت بررسي وضعيت آموزشي به واحد آموزش پرديس (نبش رضاي 23) .

4-    پس از بررسي در صورتي كه دانشجو شرايط لازم را داشت از طريق مكاتبه اتوماسيوني، مجوز شركت در آزمون براي گروه آموزشي مربوطه توسط واحد آموزش ارسال مي‌شود.

5-    در صورتي كه دانشجو مشكل آموزشي داشت، دانشجو جهت رفع مشكل آموزشي راهنمايي شده و پس از رفع مشكل آموزشي، مجوز شركت در آزمون براي گروه آموزشي مربوطه توسط واحد آموزش ارسال مي‌شود.

6-    ضروری است دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون، حداقل 20 روز قبل از برگزاری امتحان جامع نسبت به گرفتن  مجوز  شرکت در آزمون اقدام نمایند.

یادآوری

· طبق آیین نامه آموزشی دانشگاه فردوسی، در صورت عدم قبولی در اولین ارزیابی جامع، دانشجو حداکثر باید تا پایان نیمسال بعد در ارزیابی جامع دوم شرکت کند و در صورت قبولی، دوره را ادامه دهد و در غیر اینصورت از ادامه در  دوره دکتری محروم خواهد شد.

· دانشجویانی که بیش از دوبار آزمون جامع را انتخاب واحد نموده اند و یا بیش از دو بار در آزمون جامع شرکت نموده و نمره قبولی را نیاورده اند،  طبق آیین نامه از ادامه تحصیل محروم هستند.

· دانشجويان پرديس پس از اخذ مجوز شركت در آزمون جامع از واحد پردیس، حق شرکت در امتحان جامع را دارند. لذا  در صورتي كه دانشجو مجوز شركت در آزمون جامع را نداشته باشد،  قبولي نامبرده در آزمون جامع، كان لم يكن تلقي مي گردد.

واحد آموزش پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی

قابل توجه دانشجويان ورودي 93 و بعد از آن

به اطلاع دانشجويان ورودي سال 93 و بعد از آن مي رساند كه در تكميل طرح پژوهشي شماره 3 ضروري است كه فرم تعهد مالي جديد، ويژه دانشجويان ورودي 93و بعد از آن، كه هم اكنون در دسترس شما قرار گرفته است تكميل و بعد از امضاء هاي لازم، در قسمت مربوطه آپلود شود. تبعات تكميل فرم هاي قبلي به عهده دانشجو خواهد بود.

 

فرم تعهد مالی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (کلیک نمایید)

 

فرم تعهد مالی ویژه دانشجویان مقطع دکتری (کلیک نمایید)