1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


قائمة بتخصصات مرحلة الماجستير في جامعة الفردوسي في مشهد

 

الکلية

الفرع

 

 الآداب


 

زبان وادبيات فارسي

Persian Language and Literature

 

اللغة الفارسية و آدابها

ادبيات تطبيقي (فارسي – عربي)

Comparative Literature (Persian – Arabic)

 

الأدب المقارن(فارسي-عربي)

زبان و ادبيات فرانسه

French Language and Literature

 

اللغة الفرنسية و آدابها

تاريخ - تاريخ ايران اسلامي

History - History of Islamic Iran

 

التاريخ – التاريخ الإيراني الإسلامي.

تاريخ ايران باستان

History of Ancient Iran

 

التاريخ الإيراني القديم

تاريخ - تاريخ تشيع

History - the history of Shi'ism

 

التاريخ – تاريخ التشيع

زبانشناسي همگاني

Linguistics

 

علم اللسانيات الجامع

آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

Teaching Persian As a Second Language

 

تعليم اللغة الفارسية لغير أبناء اللغة الفارسية

آموزش زبان انگليسي

Teaching English Language

 

تعليم اللغة الإنکليزية

مترجمي زبان انگليسي

English Translation

 

ترجمة لغة إنکليزية

زبان و ادبيات انگليسي

English Language and Literature

 

اللغة الإنکليزية و آدابها

پژوهش علوم اجتماعي

Social Science Research

 

بحوث العلوم الإجتماعية

ژئومورفولوژي

Geomorphology

 

الجيومورفولوجيا

آب و هوا شناسي (اقليم شناسي) - سينوپتيك

Climatology (climatology) - synoptic

 

علم المناخ(الأرصاد الجوية) - إجمالي

آب و هوا شناسي (اقليم شناسي) - شهري

Climatology (climatology) - Urban

 

علم المناخ (الأرصاد الجوية)- في المناطق الحضرية

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي (توسعه كالبدي)

Geography and Rural Planning (Physical Development)

 

الجغرافيا و التخطيط الريفي (التنمية الهيکلية)

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي (مديريت توسعه پايدار)

Geography and Rural Planning (Sustainable Development Management)

 

الجغرافيا و التخطيط الريفي (إدارة التنمية المستدامة)

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

Geography and Rural Planning

 

الجغرافيا و التخطيط الريفي

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

Geography and Urban Planning

 

الجغرافيا و تخطيط المدن

مديريت امور شهري

Management of Urban Affairs

 

إدارة المدن

جغرافياي سياسي

Geopolitics

 

الجغرافيا السياسية

زبان وادبيات عربي

Arabic Language and Literature

 

اللغة العربية و آدابها

مترجمي زبان عربي

Arabic Translation

 

ترجمة لغة عربية

 التربية الرياضية

تربيت بدني و علوم ورزشي

Physical Education and Sport Sciences

 

التربية الرياضية و علوم الرياضة

فيزيولوژي ورزشي - فيريولوژي ورزشي و تندرستي

Exercise Physiology - Exercise Physiology and Health

 

علم وظائف الأعضاء الرياضي- علم وظائف الأعضاء الرياضي و العافية

مديريت ورزشي

Sports Management

 

الإدارة الرياضية

رفتار حركتي - يادگيري و كنترل حركتي

Motor Behavior - Learning and Motor Control

 

السلوک الحرکي- التعلم و التحکم بالحرکة

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - حركات اصلاحي

Pathology of Exercise and Movement Breeding - Breeding Movements

 

علم الأمراض الرياضية و التمارين التصحيحية- تمارين تصحيحية

 علم اللاهوت


 


                       

الهيات و معارف اسلامي - علوم قرآن و حديث

Theology and Islamic Studies - Sciences of Qur'an and Hadith

 

 

علم اللاهوت و الدراسات الإسلامية- علوم القرآن و الحديث

الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي

Theology and Islamic Studies - Jurisprudence and Principles of Islamic Law

 

علم اللاهوت و الدراسات الإسلامية- الفقه و مباديء الشريعة الإسلامية

الهيات و معارف اسلامي - فلسفه و كلام اسلامي

Theology and Islamic Studies - Philosophy and Al-Kalama

 

علم اللاهوت و الدراسات الإسلامية- الفلسفة و الکلام الإسلامي

فلسفه و كلام اسلامي - فلسفه اسلامي

Islamic theology and philosophy - Islamic Philosophy

 

الفلسفة و الکلام الإسلامي- فلسفة اسلامية

فلسفه و كلام اسلامي - كلام اسلامي

Islamic theology and philosophy – Al-Kalam

 

الفلسفة و الکلام الإسلامي- کلام إسلامي

الهيات و معارف اسلامي - تاريخ و تمدن ملل اسلامي

Theology and Islamic Studies - Islamic History and Civilization

 

علم اللاهوت و التربية الإسلامية- التاريخ و الحضارة الإسلامية

الهيات و معارف اسلامي - اديان و عرفان

Theology and Islamic Studies - Religion and Spirituality

 

علم اللاهوت و الدراسات الإسلامية- الأديان و التصوف

مدرسي معارف اسلامي - مباني نظري اسلام

Islamic Teacher Training - Theoretical Foundations of Islam

 

 

معلم الدراسات الإسلامية

 

الأسس النظرية للإسلام

مدرسي معارف اسلامي - آشنايي با منابع اسلامي

Islamic Teacher Training - Introduction to Islamic sources

 

 

معلم التربية الإسلامية- التعرف علی المصادر الإسلامية

مدرسي معارف اسلامي - تاريخ و تمدن اسلامي

Islamic Teacher Training - History of Islamic Civilization

 

 

معلم تربية إسلامية- التاريخ و الحضارة الإسلامية

مدرسي معارف اسلامي - اخلاق اسلامي

Islamic Teacher Training - Islamic Ethics

 

 

معلم تربية اسلامية- أخلاق إسلامية

فلسفه

Philosophy

الفلسفة

 التعليم

مديريت آموزشي

Educational Management

 

إدارة التعليم

تحقيقات آموزشي

Educational Research

 

بحوث التعليم

علوم تربيتي - برنامه ريزي درسي

Education – Curriculum Development

 

التعليم- المناهج الدراسية

علوم اطلاعات و دانش شناسي

Information and Knowledge Sciences

 

علوم المعلومات و المعرفة

روانشناسي باليني

Clinical Psychology

 

علم النفس السريري

روانشناسي عمومي

General Psychology

 

علم النفس العام

روانشناسي تربيتي

Educational Psychology

 

علم النفس التربوي

مشاوره - مشاوره خانواده

Counseling - Family Counseling

 

الإستشارة –الإرشاد الأسري

 العلوم الإدارية

حسابداري

Accounting

 

المحاسبة

حسابرسي

Auditing

 

التدقيق

مديريت بازرگاني - گرايش بازاريابي بين الملل

Business Management - International Marketing

 

إدارة الأعمال- التوجه للتسويق الدولي

مديريت بازرگاني - گرايش تحول

Business Management - Evolution

إدارة الأعمال- التوجه للتنمية

مديريت صنعتي - گرايش توليد

 

Industrial Management - Production

الإدارة الصناعية- التوجه للإنتاج

مديريت اجرايي

 

Executive management

 

الإدارة التنفيذية

علوم سياسي

Political Sciences

 

العلوم السياسية

علوم اقتصادي

Economic Sciences

 

العلوم الإقتصادية

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

Economic Development and Planning

 

التنمية الإقتصادية و التخطيط

اقتصاد انرژي

Energy Economics

 

إقتصاد الطاقة

حقوق جزا و جرم شناسي

Criminal Law and Criminology

 

القانون الجنائي و علم الإجرام

حقوق خصوصي

Private Law

 

القانون الخاص

روابط بين الملل

International Relations

 

العلاقات الدولية

مديريت فناوري اطلاعات (مجازي - آموزش محور)

Management of Information Technology (Network - training based)

 

إدارة تکنولوجيا المعلومات( افتراضي-التعليم القائم علی التدريب)

مديريت فناوري واطلاعات – كسب و كار الكترونيكي(مجازي)

Management and Information Technology - e-Business (Virtual)

 

إدارة تکنولوجيا المعلومات- الأعمال الإلکترونية( افتراضي)

مديريت فناوري واطلاعات - سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته(مجازي)

Management and Information Technology - Advanced Information Systems (virtual)

 

إدارة تکنولوجيا المعلومات- نظم المعلومات المتقدمة

 العلوم

زمين شناسي - اقتصادي

Geology - economic

 

الجيولوجيا- إقتصادي

زمين شناسي- رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي

Geology - Sedimentology and Sedimentary Rocks

 

الجيولوجيا- الترسبات و الصخور الرسوبية

زمين شناسي- چينه شناسي و فسيل شناسي

Geology - Stratigraphy and Paleontology

 

الجيولوجيا-علم التراصف و التحجرات

زمين شناسي - مهندسي

Geology - Engineering

 

الجيولوجيا- الهندسة

زمين شناسي - پترولوژي

Geology - Petrology

 

الجيولوجيا-علم البترول

زمين شناسي - تكتونيك

Geology - Tectonic

 

الجيولوجيا- فن البناء

زمين شناسي - زيست محيطي

Geology - Environmental

 

الجيولوجيا- بيئة

زمين شناسي - آب شناسي

Geology - Hydrology

 

الجيولوجيا- علم المياه

ژئوفيزيك - زلزله شناسي

Geophysics - Seismology

 

الجيوفيزيائية- علم الزلازل

شيمي - شيمي فيزيك

Chemistry - Chemical Physics

 

کيمياء- الکيمياء الفيزيائية

شيمي - آلي

Chemistry - Organic

 

الکيمياء- عضوي

شيمي - معدني

Chemistry - Mineral

 

الکيمياء- معدن

شيمي - تجزيه

Chemistry - Analysis

 

الکيمياء- التحلل

شيمي – پليمر

Chemistry - Polymer

 

الکيمياء- البوليمر

فيزيك - ذرات بنيادي

Physics - Fundamental Particles

 

فيزياء- الجسيمات

فيزيك - نجوم و اختر فيزيك

Physics - Astronomy and Astrophysics

 

فيزياء- علم الفلک و الفيزياء الفلکية

فيزيك - حالت جامد

Physics - Solid

 

فيزياء- الحالة الصلبة

حالت جامد (نانوفيزيك)

Solid (Nanophysics)

 

الحالة الصلبة(فيزياء النانو)

زيست فناوري - (بيوتكنولوژي) - ميكروبي

Biotechnology - (Biotechnology) - Microbial

 

التکنولوجيا الحيوية- التکنولوجيا الحيوية)- الميکروبية

زيست شناسي - علوم گياهي - فيزيولوژي گياهي

Biology - Plant Sciences - Plant Physiology

 

علم الأحياء- علم النبات- فيسيولوجيا النبات

زيست شناسي - علوم گياهي - سيستماتيك اكولوژي

Biology - Plant Sciences – Systematic Ecology

 

علم الأحياء- علم النبات- منهجية علم البيئة

زيست شناسي - علوم جانوري - فيزيولوژي جانوري

Biology - Animal Science - Animal Physiology

 

علم الأحياء-علم الحيوان- فيسيولوجيا الحيوان

 الرياضيات

آمار رياضي

Mathematical Statistics

 

الإحصاء الرياضي

آمار اقتصادي و اجتماعي

Economic and Social Statistics

 

الإحصاء الإقتصادي و الذجتماعي

رياضي محض - آناليز - تابعي

Pure Mathematics - Analysis - Functional

 

الرياضيات البحتة- تحليل- وظيفي

رياضي محض - آناليز - هارمونيك

Pure Mathematics - Analysis - Harmonic

 

الرياضيات البحتة- تحليل- تناسق

رياضي محض - نظريه گروهها

Pure Mathematics - Group Theory

 

الرياضيات البحتة- نظرية المجموعات

رياضي محض - هندسه - توپولوژي جبري

Pure Mathematics - Geometry - Algebraic Topology

 

الرياضيات البحتة- الهندسة- الجبر

رياضي محض - هندسه- سيستمهاي ديناميكي

Pure Mathematics - Geometry - Dynamical Systems

 

الرياضيات البحتة- الهندسة- أنظمة الديناميکية

رياضي محض - گراف وتركيبات جبري

Pure Mathematics – Graphs and Algebraic Combinatory

 

الرياضيات البحتة- الرسوم البيانية و الترکيبات الجبرية

رياضي كاربردي- كنترل و بهينه سازي

Applied Mathematics - Control and Optimization

 

الرياضيات التطبيقية- السيطرة الأمثل

رياضي كاربردي - نظريه گراف

Applied Mathematics - Graph Theory

 

الرياضيات التطبيقية- نظرية الرسم البياني

رياضي كاربردي - تحقيق در عمليات

Applied Mathematics - Operations Research

 

الرياضيات التطبيقية- بحوث العمليات

رياضي كاربردي - آناليز عددي

Applied Mathematics - Numerical Analysis

 

الرياضيات التطبيقية- التحليل العددي

 الهندسة

مهندسي برق - الكترونيك

Electrical Engineering - Electronics

 

هندسة کهرباء- الکترون

مهندسي برق - قدرت

Electrical Engineering - Power

 

هندسة کهرباء- طاقة

مهندسي برق - مخابرات -   ميدان

Electrical Engineering - Telecommunications - Field

 

هندسة کهرباء- اتصالات - حقول

مهندسي برق - مخابرات -   سيستم

Electrical Engineering - Telecommunications - System

 

هندسة کهرباء- اتصالات- نظم

مهندسي برق – كنترل

Electrical Engineering - Control

 

هندسة کهرباء- التحکم

مهندسي پزشكي – بيوالكتريك

Biomedical Engineering - Bioelectrical

 

الهندسة الطبية الحيوية- الحيوية الکهربائية

مهندسي شيمي - گرايش صنايع غذايي

Chemical Engineering - Food

 

هندسة کيميائية- الإتجاهات الغذائية

مهندسي شيمي - پديده هاي انتقال و فرآيندهاي جداسازي

Chemical Engineering - Transport Phenomena and Separation Processes

 

الهندسة الکيميائية- ظواهر النقل و عمليات الفصل

مهندسي شيمي - شبيه سازي و طراحي فرآيند

Chemical Engineering - Process Simulation and Design

 

الهندسة الکيميائية- االمحاکاة(الإستنساخ) و تصميم العملية

مهندسي شيمي – پليمر

Chemical Engineering - Polymer

 

الهندسة الکيميائية- البوليمر

مهندسي عمران - سازه

Civil Engineering - Structure

 

الهندسة المدنية- الهياکل

مهندسي عمران - مكانيك خاك و پي

Civil Engineering - Soil Mechanics and Foundation

 

الهندسة المدنية-ميکانيک التربة

مهندسي عمران - آب

Civil Engineering - Water

 

الهندسة المدنية- المياه

مهندسي عمران – زلزله

Civil Engineering - Earthquake

 

الهندسة المدنية-الزلازل

مهندسي عمران – GIS

Civil Engineering - GIS

الهندسة المدنية-GIS

مهندسي عمران - سنجش از دور

Civil Engineering - Remote Sensing

 

الهندسة المدنية- الإستشعار عن بعد

مهندسي عمران - مديريت ساخت

Civil Engineering - Construction Management

 

الهندسة المدنية-إدارة البناء

مهندسي عمران - محيط زيست

Civil Engineering - Environmental Engineering

 

الهندسة المدنية- البيئة

مهندسي عمران - سازه هاي هيدروليكي

Civil Engineer - Hydraulic Structures

 

الهندسة المدنية- الهياکل الهيدروليکية

مهندسي مكانيك- ساخت و توليد

Mechanical Engineering - Manufacturing and Production

 

الهندسة الميکانيکية- تصنيع

مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي

Mechanical Engineering - Applied Design

 

الهندسة الميکانيکية- التطبيق

مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

Mechanical Engineering - Energy

 

الهندسة الميکانيکية- تحويل الطاقة

مهندسي مواد - شناسايي انتخاب و روش ساخت مواد و مهندسي

Engineering Materials - Identification and Selection of Construction Methods and Materials Engineering

 

هندسة المواد - تحديد واختيار مواد البناء والهندسة

مهندسي مواد - خوردگي و حفاظت از مواد

Materials Engineering - Corrosion and Protection of Materials

 

هندسة المواد - التآكل وحماية المواد

مهندسي مواد - استخراج فلزات

Engineering Materials - Metals Mining

 

هندسة المواد - المعادن والتعدين

 الهندسة

مهندسي كامپيوتر - نرم افزار

Computer Engineering - Software

 

هندسة الكمبيوتر - برامج

مهندسي كامپيوتر - نرم افزار (مجازي - آموزش محور)

Computer Engineering - Software (Virtual - training based)

 

هندسة الكمبيوتر - برامج (المجازي – تعليم تدريبي)

مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعي

Computer Engineering - Artificial Intelligence

 

هندسة الكمبيوتر - الذكاء الاصطناعي

مهندسي صنايع - صنايع

Industrial Engineering - Industrial

 

الهندسة الصناعية - الصناعة

 العمارة

معماري

Architecture

هندسة معمارية

 الزراعة


 

مهندسي كشاورزي - آبياري و زهكشي

Agricultural Engineering - Irrigation and Drainage

 

هندسة الزراعة - الري والصرف

مهندسي كشاورزي - سازه هاي آبي

Agricultural Engineering – Water Structures

 

هندسة الزراعة – شبکات المياه

مهندسي كشاورزي - منابع آب

Agricultural Engineering - Water Resources

 

هندسة الزراعة - الموارد المائية

مهندسي كشاورزي -   زراعت

Agricultural Engineering - Agriculture

 

هندسة الزراعة - الزراعة

مهندسي كشاورزي - اصلاح نباتات (شبانه)

Agricultural Engineering - Plant Breeding (Nightly)

 

هندسة الزراعة - تربية النباتات (ليلي)

مهندسي كشاورزي - بوم شناسي (اگرواكولوژي)

Agricultural Engineering - Ecology (Agroecology)

 

هندسة الزراعة – علم البيئة (إيكولوجيا الزراعة)

مهندسي كشاورزي - اقتصاد كشاورزي - سياست و توسعه روستايي

Agricultural Engineering - Agricultural Economics –Policy and Rural Development

 

الهندسة الزراعية

الاقتصاد الزراعي - السياسة والتنمية الريفية

مهندسي كشاورزي - اقتصاد كشاورزي - مديريت و توليد كشاورزي

Agricultural Engineering - Agricultural Economics - Management and Agricultural Production

 

الهندسة الزراعية - الاقتصاد الزراعي - الإدارة والانتاج الزراعى

مهندسي كشاورزي - علوم باغباني - ميوه كاري

Agricultural Engineering - Horticulture - Fruit Planting

 

الهندسة الزراعية-علوم البساتين- زراعة الفاکهة

مهندسي كشاورزي - علوم باغباني - گياهان زينتي

Agricultural Engineering - Horticulture - Ornamental plants

 

الهندسة الزراعية- علوم البساتين- نباتات الزينة

مهندسي كشاورزي - علوم باغباني - گياهان دارويي

Agricultural Engineering - Horticulture – Medicinal Herbs

 

الهندسة الزراعية- علوم البساتين- النباتات الطبية

مهندسي كشاورزي - علوم باغباني - سبزي كاري

Agricultural Engineering - Horticulture – Vegetable Cultivation

 

الهندسة الزراعية- علوم البساتين-زراعة الخضروات

مهندسي كشاورزي - علوم خاك - پيدايش

Agricultural Engineering - Soil Science - Genesis

 

الهندسة الزراعية - علوم التربة- اکتشاف

مهندسي كشاورزي - علوم خاك - شيمي

Agricultural Engineering - Soil Science - Chemistry

 

هندسة الزراعة - علوم التربة - الكيمياء

مهندسي كشاورزي - علوم خاك - بيولوژي

Agricultural Engineering - Soil Science - Biology

 

الهندسة الزراعية - علوم التربة - علم الاحياء

مهندسي كشاورزي - علوم خاك - فيزيك

Agricultural Engineering - Soil Science - Physics

 

الهندسة الزراعية - علوم التربة - فيزياء

مهندسي كشاورزي - علوم دامي -   ژنتيك و اصلاح دام

Agricultural Engineering - Animal Science - Genetics and Breeding

 

الهندسة الزراعية - علم الحيوان - علم الوراثة وتربية الحيوان

مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي - ميكروبيولوژي

Agricultural Engineering - Food Science - Microbiology

 

هندسة الزراعة - العلوم الغذائية - الميكروبيولوجيا

مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي - مهندسي

Agricultural Engineering - Food Science and Technology - Engineering

 

الهندسة الزراعية - علوم وتكنولوجيا الأغذية - الهندسة

مهندسي كشاورزي - حشره شناسي كشاورزي

Agricultural Engineering - Agricultural Entomology

 

الهندسة الزراعية - علم الحشرات الزراعية

مهندسي كشاورزي - بيماري شناسي گياهي

Agricultural Engineering - Plant Pathology

 

الهندسة الزراعية - أمراض النبات

مهندسي كشاورزي - مكانيك ماشينهاي كشاورزي

Agricultural Engineering - Agricultural Machinery Mechanics

 

الهندسة الزراعية- ميکانيک آلات الزراعة

هواشناسي كشاورزي

Agricultural Meteorology

 

الأرصاد الجوية الزراعية

مهندسي كشاورزي - بيوتكنولوژي كشاورزي

Agricultural Engineering - Agricultural Biotechnology

 

الهندسة الزراعية - التكنولوجيا الحيوية الزراعية

 الموارد الطبيعية

مهندسي منابع طبيعي - مرتعداري

Natural Resources Engineering - Range

 

هندسة الموارد الطبيعية- المراعي

مهندسي منابع طبيعي – آبخيزداري

Natural Resources Engineering - Watershed

 

هندسة الموارد الطبيعية - مستجمعات المياه

مهندسي منابع طبيعي – مديريت مناطق بياباني

Natural Resources Engineering - Management Deserts

 

هندسة الموارد الطبيعية - إدارة الصحاري

طبيب بيطري

انگل شناسي دامپزشكي

Veterinary Parasitological

 

علم الطفيليات البيطرية

دامپزشكي - بهداشت مواد غذايي

Veterinary Medicine - Food Hygiene

 

الطب البيطري - الصحة الغذائية

دامپزشكي - بافت شناسي دامپزشكي

Veterinary - Veterinary Histology

 

الطب البيطري - علم الأنسجة البيطرية

دامپزشكي - باكتري شناسي

Veterinary - Bacteriology

 

الطب البيطري - علم الجراثيم

فيزيولوژي دامپزشكي

Veterinary Physiology

 

الفسيولوجيا البيطرية