1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

نحوه درخواست انتقال

   توصیه های مهم به داوطلبین :

star gold 2  داوطلب موظف است تا قبل از پایان مهلت ثبت نام بطور متداول از طریق سیستم ثبت نام کلید "درخواست پیگیری " وارد سیستم شود و پیام سیستم در مورد پرونده خود را بازبین نماید. اگر مدارک شما کامل نباشد در این قسمت پیام مربوط به علت نقص آن را خواهید دید.بدیهی است کامل نمودن مدارک بر عهده داوطلب می باشد و فقط پس از بررسی اولیه (توسط تیم پشتیبان)، در سیستم برای داوطلب پیام گذاشته خواهد شد  که مدارک دریافت شده کامل و یا ناقص است و باید چه قسمتی از آن را دوباره ارسال نماید. 

امکان اصلاح و اضافه نمودن مدارک فقط توسط داوطلب امکان پذیر می باشد لذا از ارسال مدارک با پست ، خوداری نمایید زیرا پرونده داوطلبی شما الکترونیکی می باشد و امکان افزودن  این برگه ها به فایل شما و بررسی آنها وجود ندارد.

star gold 2   هر داوطلب بر اساس علاقه می تواند در چند رشته ثبت نام نماید. بدین منظور می بایست بعنوان یک داوطلب جدید در هر رشته انتخابی خود ثبت نام و تمام مراحل ثبت نام (تکمیل فرم ها ، ارسال الکترونیکی مدارک ، پرداخت وجه ،...) را انجام دهد . 

star gold 2  در صورت پذیرش داوطلب، ارائه اصل مدارک تحصیلی در زمان ثبت نام الزامی است. 

star gold 2  مسئولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده(مندرجات فرم تقاضانامه و فرم اطلاعات تحصیلی و پژوهشی) به عهده داوطلب خواهد بود. هر موقع مشخص شود که داوطلب، حقایق را کتمان نموده ، در هر مرحله ای (ثبت نام،پذیرفته شدن،حین تحصیل در دانشگاه و ...) از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.