1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

شیوه پذیرش دانشجو

    محتوی آموزشی و شهریه:

star gold 2   محتوی آموزشی رشته ها و تعداد واحد های هر رشته مطابق با محتوای آموزشی و قوانین آموزشی – پژوهشی متناظر در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

 star gold 2 دوره کارشناسی ارشد به دو شیوه آموزشی-پژوهشی(با پایان نامه) یا آموزش محور (بدون پایان نامه) برگزار می شود. گواهینامه پایان دوره کارشناسی ارشد در هر دو شیوه جهت ادامه تحصیل در دوره تحصیلی بالاتر اعتبار یکسانی دارند.

star gold 2   حداقل طول دوره کارشناسی ارشد 2 سال(معادل 4 نیمسال) و حداکثر آن  2/5 (معادل 5 نیمسال) می باشد

star gold 2   حداقل طول دوره دکتری 3 سال(معادل 6 نیمسال) و حداکثر آن 4/5 (معادل 9 نیمسال) می باشد.

star gold 2   پرداخت شهریه ثابت در هر نیمسال تحصیلی الزامی است حتی اگر دانشجو در مرخصی تحصیلی و یا در واحدهای جبرانی ثبت نام کرده باشد.

 star gold 2 در صورت انصراف، حذف ترم و یا اخراج دانشجو از برنامه اگر در فاصله کمتر از 15 روز پس از شروع ترم(بر اساس تقویم آموزشی) باشد دانشجو موظف به پرداخت کامل شهریه ثابت می باشد و پس از این تاریخ موظف به پرداخت شهریه ثابت و متغیر آن ترم تحصیلی می باشد.

 star gold 2 مبلغ شهریه هر نیمسال تحصیلی  باید تا یکماه قبل از شروع امتحانات پایان ترم تسویه شود.

star gold 2   مبلغ شهریه شامل هزینه های مسکن، تغذیه،کتاب و سایر هزینه های دانشجویی نمی باشد. 

 star gold 2 هزینه های مربوط به رساله (در صورت تجربی بودن پروژه) در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بر عهده دانشجو بوده و در تعرفه شهریه های متغییر پایان نامه لحاظ نشده است.