1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

شیوه نامه دریافت شهریه و هزینه­ های آموزشی دانشجویان  ایرانی پردیس بین ­الملل

دانشگاه فردوسی مشهد

 

   1-  شهریه شامل دو بخش ثابت و متغیر است که میزان آن با توجه به رشته تحصیلی و نوع دروس(نظری-آزمایشگاهی- کارگاهی و یا دروس اصلی- پیش نیاز) براساس مصوبه هیات امناء دانشگاه تعیین می­شود.

2.   دانشجو در موقع ثبت نام اولیه و ثبت نام برای هر نیمسال تحصیلی(که معمولاً حدود یک ماه قبل از شروع آن نیمسال است) براساس تقویم آموزشیو علی الحساب شهریهرا (که از طریق حسابداری اعلام می­شود) را پرداخت می­کند.

 3.    در صورتی که تخفیفی بابت شهریه شامل دانشجویان بشود ، این تخفیف پس از تصویب  هیات امنا دانشگاه در کارنامه مالی دانشجویان اعمال میگردد

4.       شهریه متغیر پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد براساس اولین ترم انتخاب واحد دانشجو دریافت می شود و برای نیمسال های بعد در صورتی که دانشجو هیچ واحد آموزشی نداشته باشد، فقط شهریه ثابت دریافت خواهد شد.دفاع از پایان نامه منوط به تسویه کامل خواهدبود

5.       شهریه متغیر رساله دانشجویان دوره دکتری براساس اولین ترم انتخاب واحد دانشجو حداکثر در چهار نیمسال تحصیلی با تعداد واحدهای یکسان دریافت خواهد شد. برای نیمسال های بعد در صورتی که دانشجو هیچ واحد آموزشی نداشته باشد، موظف است شهریه ثابت را پرداخت نماید.  دفاع از رساله منوط به تسویه کامل خواهدبود.

6.     برای دانشجویان کارشناسی ارشد ، درصورت وجود ترم های سنواتی ودرصورتیکه دانشجو کلیه دروس وپایان نامه خود را تا پایان نیمسال چهارم انتخاب نموده باشد:

1-6  در صورت فارغ التحصیل شدن در ترم پنجم:  شهریه ثابت بصورت روز شمار وبا همان مبلغ شهریه ورودی خود تسویه خواهد شد.

2-6  در صورت فارغ التحصیل شدن در ترم ششم:  شهریه ثابت بصورت روز شمار وبراساس مبلغ شهریه ورودی همان سال جدید(نه سال ورودی دانشجو) تسویه خواهد شد.

7-در صورت انصراف، حذف ترم و یا اخراج دانشجو  در هر یک از مراحل تحصیل و به هر دلیل در فاصله کمتر از 15 روز پس از شروع ترم ( براساس تقویم آموزشی واحد) شهریه ثابت کسر و پس از این تاریخ دانشجو موظف به تسویه حساب شهریه کامل (ثابت و متغیر) براساس انتخاب واحد ترم خواهد بود.

8-دانشجو موظف است تا یک ماه قبل از شروع امتحانات پایان ترم نسبت به تسویه حساب قطعی شهریه ترم اقدام نماید. در غیر این صورت حساب سیستم آموزشی دانشجو مسدود و اجازه شرکت در امتحانات را نخواهد داشت.

9-دانشجو موظف است در هنگام ثبت نام اولیه یک فقره چک بدون تاریخ به­ صورت امانت به مبلغی که در هنگام ثبت نام از طرف پردیس بین الملل اعلام میگردد ، در اختیار حسابداری پردیس  بابت مابقی شهریه قرار ­ دهد. حسابداری پردیس موظف می ­باشد در صورتی که دانشجو در موعد مقرر نسبت به تسویه حساب شهریه عمل ننماید نسبت به وصول مبلغ چک اقدام نماید. بدیهی است اگر مبلغ چک بیش از مابقی شهریه دانشجو باشد، دانشجو در کارنامه مالی بستانکار خواهد شد و برای ترم  بعد چک دیگری دریافت خواهد شد.

10-در صورتی که چک دانشجوبابت شهریه از بانک برگشت بخورد و شهریه وصول نشود، در کارنامه مالی وی بعنوان امتیاز منفی (چک برگشتی) ثبت و دانشجو باید تمام شهریه  ترم های بعد را در زمان انتخاب واحد به­ صورت نقدی پرداخت نماید و از تسهیلات پرداخت اقساطی شهریه تا آخر دوره محروم خواهد شد

 

11-هزینه های مربوط به رساله(در صورت تجربی بودن پروژه)در مقاطع کارشناسی ارشد ودکتری بر عهده دانشجو بوده و در تعرفه شهریه های متغیر پایان نامه لحاظ نشده است.(فقط برای دانشجویان ورودی 90تا 92)