1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

نحوه انتخاب واحد و شرکت در کلاس های درس پردیس بین الملل

به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون خاص پردیس های خودگردان دانشگاه فردوسی (در مقطع دکتری) می رساند که پس از دانلود و پرینت برگ انتخاب واحد به گروههای آموزشی مربوطه مراجعه و دروس را انتخاب و پس از تایید مدیر گروه آموزشی به آموزش پردیس بین الملل دانشگاه واقع در بلوار رضا- رضای 27، تحویل دهند و طبق برنامه از روز چهارشنبه 93/7/23 در کلاس های درس شرکت نمایند.

اسامی پذیرفته شدگان (کلیک نمایید)

برای دریافت برگه انتخاب واحد اینجا کلیک نمایید

برای اطلاع از نحوه ثبت نام الکترونیکی و حضوری به سایت مدیریت آموزشی دانشگاه (reg.um.ac.ir) مراجعه نمایید