1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

شهریه سال 95-94

 

تبصره1: شهریه متغیر ورودیهای 95-94  در هر سال تحصیلی به میزان 20 درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزایش می یابد.

تبصره 2: شهریه ثابت ورودیهای سال 95-94 تا پایان تحصیل آنان ثابت بوده و تغییر نخواهد کرد.

شهریه مقطع  دکتری پردیس  ورودیهای سال تحصیلی 95-94  (مبالغ به ریال)

شهریه متغیر  هر واحد

 پایان نامه

شهریه متغیر هر واحد درسی

(دروس اصلی دوره)

شهریه متغیر هر واحد درسی

(دروس پیش نیاز  )

شهریه ثابت

هر نیمسال

دوره

عملی-آزمایشگاهی

نظری

عملی-آزمایشگاهی

نظری

8,400,000

0

6,600,000

5,400,000

3,300,000

45,000,000

علوم انسانی

دکتری 

10,500,000

9,600,000

7,200,000

5,400,000

3,300,000

48,000,000

سایر رشته ها

دکتری      

شهریه مقطع کارشناسی ارشد  پردیس  ورودیهای سال تحصیلی 95-94  (مبالغ به ریال)

شهریه متغیر  هر واحد

 پایان نامه

شهریه متغیر هر واحد درسی

(دروس اصلی دوره)

شهریه متغیر هر واحد درسی

(دروس پیش نیاز  )

شهریه ثابت

هر نیمسال

دوره

عملی -آزمایشگاهی

نظری

عملی -آزمایشگاهی

نظری

6,600,000

5,100,000

3,300,000

3,000,000

2,400,000

36,000,000

کارشناسی ارشد

شهریه مقطع کارشناسی ارشد  مجازی  پردیس  ورودیهای سال تحصیلی 95-94  (مبالغ به ریال)

 

شهریه  متغیر

هر واحد درسی

شهریه ثابت هر نیمسال

دوره

 
 

1,800,000

12,000,000

      کارشناسی ارشد علوم انسانی- آموزش محور

 

2,400,000

14,400,000

کارشناسی ارشد علوم پایه و فنی مهندسی- آموزش محور