1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

انجام امور آموزشی مربوط به فارغ التحصیلی

فرایند  انجام امور آموزشی مربوط به فارغ التحصیلی

 

 

پس از ثبت کلیه نمرات دانشجو در کارنامه، دانشجو  می تواند جهت انجام امور فارغ‌التحصیلی و گرفتن گواهینامه موقت پایان تحصیلات به شرح زیر اقدام نماید:

1-    فعال نمودن فرم تسویه حساب از طریق پروتال دانشجویی.

2-   ثبت نام در سایت ایرانداک و گرفتن کد رهگیری جهت ثبت در پورتال و ثبت اطلاعات در طرح پژوهشی شماره 3  از طریق پورتالو سپس مراجعه حضوری به کتابخانه مرکزی، مراجعه به جناب آقای نظام دوست، جهت ارائه پایان‌نامه (صرفا برای دانشجویان پژوهش محور). 

3-  مراجعه به اداره آموزش پردیس بین الملل (نبش رضا 23) جهت بررسی و پرینت  کارنامه تحصیلی دانشجو.

4-  مراجعه به گروه آموزشی مربوطه در دانشگاه فردوسی، جهت بررسی کارنامه و تایید گروه آموزشی با مهر و امضای مدیر محترم گروه آموزشی.

5-  مراجعه مجدد به اداره آموزش پردیس بین الملل (نبش رضا 23)  و ارائه مدارک زیر به واحد آموزش:

·         کارنامه تحصیلی تایید شده توسط گروه آموزشی

·         کارت دانشجویی

·         فرم ارزشیابی پایان‌نامه (صرفا برای دانشجویان پژوهش محور) 

6-  صدور نامه فارغ التحصیلی  و ارسال مدارک به آموزش کل دانشگاه فردوسی توسط آموزش پردیس.

7-  گرفتن شماره نامه فارغ‌التحصیلی از آموزش پردیس، برای پیگیری امور آموزشی در آموزش کل دانشگاه فردوسی جهت اخذ گواهینامه موقت پایان تحصیلات.

یادآوری:

1-     دانشجویان پژوهش محور به منظور فعال سازی پرتال برای ثبت نمره پایان نامه توسط استاد راهنما و سپس ثبت نمره پایان نامه در کارنامه تحصیلی،  باید فرم های زیررا پس از تکمیل به اداره آموزش پردیس (نبش رضا 23) تحویل دهند:

1)      فرم مجوز صحافی: که به امضای استاد راهنما، مشاور، داوران، و معاون پردیس بین الملل رسیده باشد.

2)      فرم تعهدنامه: که به  امضای دانشجو رسیده باشد.

3)      فرم چکیده فارسی و انگلیسی: که به تأیید استاد راهنما رسیده باشد.

2-     دانشجویان آموزش محور به منظور تأیید نمره سمینار و پروژه بایستی مستندات سمینار را در قالب یک سی دی مطابق فرم تحویل مستندات سمینار (مخصوص دانشجویان بین الملل) به مرکز آموزشهای الکترونیکی تحویل نمایند. 

 

واحد آموزش پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی